Grono Przyjaciół Hospicjum Stacjonarnego

Regularna pomoc finansowa ze strony darczyńców pozwoli szybciej zbudować DOM, w którym chory, słabszy człowiek znajdzie ciepło domowe i profesjonalną opiekę medyczną.
Jeśli podzielasz nasze wartości i chcesz razem z nami nieść pomoc potrzebującym zapraszamy do naszego Grona Przyjaciół Hospicjum Stacjonarnego.
Może się tu znaleźć każdy, kto zdecyduje się miesięcznie wpłacać już 10,00 zł.
Wysokość wpłat można wybrać samemu dostosowując je do swoich możliwości finansowych. Możesz jeden raz w roku dokonać wpłaty, która jest równoważna wysokości 12 zadeklarowanych stawek.

Chcesz być Przyjacielem Hospicjum Stacjonarnego to:

– określ wysokość swojej miesięcznej darowizny
– potwierdź swoją decyzję na przygotowanym formularzu i prześlij go do fundacji
– wpłacaj, co miesiąc na konto Fundacji Hospicyjnej Przystań określoną przez siebie kwotę (lub raz w roku jej 12-krotność).

Korzyści dla Ciebie:
1. Możliwość aktywnego włączenia się w działania pomocowe, jako Przyjaciel człowieka słabszego, potrzebującego wsparcia.
2. Otrzymywać będziesz dwa razy do roku informację o postępach w budowie Hospicjum Stacjonarnego.
3. Otrzymywać będziesz informacje o wszystkich imprezach, akcjach organizowanych przez Fundację Hospicyjną Przystań.
4. Otrzymywać będziesz ciekawe podarunki i oryginalne materiały promocyjne Fundacji Hospicyjnej Przystań, dzięki którym będziesz mógł(mogła) zamanifestować swój udział i zaangażowanie
5. Otrzymasz potwierdzenie swego miejsca w Gronie Przyjaciół Hospicjum Stacjonarnego
6. Raz w roku w Dniu Chorego 11 lutego odprawiana będzie Msza Święta za Darczyńców dla naszego Hospicjum w kościele św. Wojciecha na Warszowie.

ZAPRASZAMY!!!