Hospicjum Domowe

NZOZ Hospicjum Domowe „Przystań Caritas” p.w. św. Faustyny w Świnoujściu zostało zarejestrowane 24 sierpnia 2007 roku. Organem założycielskim jest Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, której dyrektorem jest ksiądz Maciej Szmuc.

Kierownikiem hospicjum domowego jest mgr Anna Junak. Usługi w hospicjum domowym są świadczone przez zespół hospicyjny, w skład którego wchodzą lekarze, pielęgniarki, rehabilitant, psycholog, duchowny, pracownik socjalny. Organizacja pracy zespołu hospicyjnego jest dostosowywana indywidualnie do potrzeb pacjenta i jego rodziny.Usługi świadczone są w domach chorych.

Komu pomagamy ?

Hospicjum Domowe, czyli opieka hospicyjna prowadzona w domu chorego. Zespół hospicyjny współpracując z rodziną roztacza opiekę nad chorym w jego domu, zwykle w sytuacji, gdy jest on już wypisany ze szpitala, po ostatnich zabiegach zwalczających chorobę, jakie można było przeprowadzić z medycznego punktu widzenia. Hospicja takie zajmują się również wypożyczaniem specjalistycznego sprzętu, szkoleniem rodziny w pielęgnacji i postępowaniu z chorym.

Nasz Cel:

  • poprawa jakości życia chorych osiągana poprzez łagodzenie cierpienia fizycznego, duchowego i społecznego,
  • aktywizacja do możliwie pełnego życia, pomimo postępu choroby,
  • uczynienie godnym ostatniego okresu życia chorego,
  • wspomaganie rodziny i przyjaciół w ich wysiłku towarzyszenia, tym którzy zbliżają się do kresu życia,
  • pomoc bliskim w przeżyciu okresu żałoby.

 

Opieka hospicyjna jest bezpłatna dla chorego i jego rodziny.

Jak uzyskać skierowanie ?

Pacjent w terminalnym okresie choroby nowotworowej powinien otrzymać skierowanie do Hospicjum Domowego od:

  • lekarza POZ,
  • lekarza z Porani Paliatywnej,
  • lekarza z oddziału szpitalnego.