darowizna w postaci 1% podatku należnego

logo hospicjum

Fundacja Hospicyjna Przystań w Świnoujściu, informuje wszystkie osoby
otrzymujące z ZUS, KRUS, WBA i innych organów emerytalno-rentowych
rozliczenie roczne za 2016 rok na formularzu podatkowym PIT-40A,
a pragnące wesprzeć rozwój Ruchu Hospicyjnego w Świnoujściu

darowizną w postaci 1% podatku należnego,

iż  w siedzibie Hospicjum Domowego przy ulicy Dąbrowskiego 4 w Świnoujściu
(naprzeciwko CORSO) pokój 120 – I piętro

w każdy WTOREK od 8-10 i 16-18 oraz SOBOTA od 10-12

można uzyskać pomoc w wypełnieniu formularza zeznania podatkowego
PIT-37
przekazywanego do urzędu skarbowego drogą elektroniczną lub tradycyjną (papierową).

W przypadku podjęcia pozytywnej decyzji należy również posiadać zeznanie roczne za rok 2015, który jest niezbędny do przesłania zeznania podatkowego za 2016 rok drogą elektroniczną. Osoby nieposiadające zeznania podatkowego za 2015 r. będą mogły uzyskać wydruk, który należy osobiście złożyć w Urzędzie Skarbowym. KRS Fundacji 0000405479
Nr rachunku  98 1940 1076 3105 1235 0000 0000 (do samodzielnych wpłat)