SPOTKANIE GRUPY WSPARCIA

Zapraszamy na grupę wsparcia dla osób w żałobie w atmosferze całkowitej akceptacji, troski i zrozumienia. 

Najbliższa grupa wsparcia odbędzie się 23 maja. Rozpocznie się mszą św. w kościele św. Wojciecha (Warszów) o godzinie 12:00.

  Serdecznie zapraszamy!